ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

град Главиница, област Силистра, ул. "Георги Раковски" №5

БУЛСТАТ 0005653800278

 
       
       
       
 
ПЕЧАТ НА ЕДНОГОДИШЕН ПЛАН ПО НАСЕЛЕНО МЯСТО
 
Населено място: